Alles over Ostrea Lyceum

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

Welkom bij het Ostrea Lyceum 

De school waar uw zoon/dochter de komende jaren een belangrijk deel van zijn/haar* tijd gaat doorbrengen. Het Ostrea Lyceum is een moderne, open christelijke school. Dat christelijke karakter is zichtbaar in de lessen levensbeschouwing/godsdienst met aandacht voor de Bijbel en zijn boodschap. Je herkent het ook in de wijze waarop we met elkaar omgaan, zorgvuldig op basis van wederzijds respect en vertrouwen. De sfeer van de school kenmerkt zich door openheid, solidariteit en zorg voor elkaar en de omgeving. Iedereen die deze cultuur respecteert en zich er in thuis voelt, is welkom. 

De school is bewust kleinschalig georganiseerd met een eigen plek voor iedere opleiding. De afdelingsteams van vaste docenten zijn verantwoordelijk voor goed en gedegen onderwijs, leerlingbegeleiding en zorg op maat, ruime aandacht voor sport, cultuur en muziek en korte lijnen tussen de mentor en thuis. Contact met de ouders en opvoeders speelt een belangrijke rol. Wij vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school om te zorgen voor een passende omgeving voor alle leerlingen. Daar spreken we alle betrokkenen steeds op aan en daar mag u ons ook op aanspreken. 

Leerlingen zijn tijdens hun middelbare schoolperiode voortdurend in ontwikkeling. Fysiek in het leren omgaan met hun groei, mentaal in het ontwikkelen van kennis, ideeën en visies. Sociaal door het vinden van hun eigen plaats in groepen waar ze bij willen horen. Ze groeien als persoon, ontwikkelen hun identiteit en bepalen hun richting voor de toekomst. Dat verloopt niet altijd zonder rimpels en ook dat hoort erbij.


Naast intellectuele en persoonlijke ontwikkeling vinden we het als school belangrijk om onze leerlingen kennis te laten maken met vele vormen van culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten. Dus laten we leerlingen kennis maken met een breed spectrum aan buitenschoolse activiteiten: van brugklasshow tot open podium, van sportevenementen tot Ostrea Stage Event, van klassenavonden tot buitenlandse reizen. De school hecht eraan dat leerlingen zich ook sociaal manifesteren. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de gezamenlijke inzet van iedereen voor het jaarlijks gekozen goede doel. 

Met elkaar zorgen we ervoor dat de middelbare schoolperiode voor onze leerlingen een onvergetelijke tijd wordt. Het Ostrea Lyceum is een school die graag ziet dat de leerlingen met meer dan alleen een diploma de toekomst ingaan. 

In deze schoolwiki vindt u allerlei praktische informatie. Voor meer informatie over specifieke voorschriften, afspraken, examenreglementen etc. verwijzen wij u graag naar de website en/of het ouder- en leerlingportaal van onze school. 

Voor de leesbaarheid wordt verder in de schoolwiki de mannelijke vorm gebruikt. Dus waar hij, hem of zijn wordt gebruikt, dient nadrukkelijk ook zij en haar gelezen te worden. We schrijven ouders waar we ouder(s) en/of verzorger(s) bedoelen.