Contact

Bereikbaarheid

Algemeen postadres

Ostrea Lyceum
Postbus 444
4460 AV Goes

Tel. 0113 – 21 20 20
info@ostrealyceum.nl
www.ostrealyceum.nl

Basis-, kader- en gemengde leerweg

Bergweg 4
4461 NB Goes

Mavo
(theoretische leerweg)

’s-Heer Elsdorpweg 4  
4461 WK Goes

Havo, Atheneum
& Gymnasium

Fruitlaan 3
4462 EP Goes

Adressenlijst

De school is wettelijk verplicht terughoudend te zijn met het verstrekken van adressen en telefoonnummers van medewerkers. De medewerkers zijn via de school bereikbaar, zij het niet altijd meteen. In dat geval wordt u teruggebeld. 

Een overzicht van functionarissen met e-mailadressen is te vinden op het leerling- en ouderportaal. Hieronder staan wel de gsm-nummers vermeld van de leden van het managementteam. 

Alleen in dringende gevallen kunt u buiten kantooruren gebruik maken van deze gsm-nummers. 

De raad van toezicht

  • Dhr. R.C.J. van Diest, voorzitter
  • Dhr. A. de Korte, vicevoorzitter
  • Dhr. J. van de Velde, lid
  • Dhr. D. Widdershoven, lid
  • Dhr. R. Boonman, lid

U kunt contact opnemen via rvt@ostrealyceum.nl

Het managementteam en teamcoördinatoren

Centrale directie

Dhr. E. Boerhout
06 - 534 769 97
rector/bestuurder
Dhr. R. Schipperen
06 - 410 079 78
directielid a.i.


Teamleiding

Dhr. B.J. Bakker
06 - 442 193 64
teamleider basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg
Mw. S.C. van Geffen-Visser
06 - 127 649 88
teamleider mavo
Mw. I.P.J. van Meel
06 - 557 574 32
teamleider havo en atheneum en gymnasium leerjaar 1 en 2
Dhr. F.M. van Lamoen
06 - 445 079 87
teamleider havo leerjaar 3,4,5
Dhr. F. Zwart
06 - 578 719 85
teamleider atheneum gymnasium leerjaar 3,4,5,6


Teamcoördinatoren

Mw. M.G.M. Boereboom
teamcoördinator basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 1 en basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 2,3,4
Mw. P.W. Reintjes
teamcoördinator kaderberoepsgerichte- en gemengde leerweg leerjaar 1 en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 2,3,4
Mw. M.A.P.A. Esser
teamcoördinator mavo
Mw. J.C. Noom
teamcoördinator havo en atheneum en gymnasium leerjaar 1 en 2/ PO-VO coördinator
Dhr. R.F. Veldhuizen
teamcoördinator havo en atheneum en gymnasium leerjaar 1,2
Dhr. A.F. Honkoop
teamcoördinator havo leerjaar 3,4,5
Dhr. J.F. de Visser
teamcoördinator atheneum en gymnasium leerjaar 3,4,5,6