Contact

Bereikbaarheid

Algemeen postadres

Ostrea Lyceum
Postbus 444
4460 AV Goes

Tel. 0113 – 21 20 20
info@ostrealyceum.nl
www.ostrealyceum.nl

Basis-, kader- en gemengde leerweg

Bergweg 4
4461 NB Goes

Mavo
(theoretische leerweg)

’s-Heer Elsdorpweg 4  
4461 WK Goes

Havo, Atheneum
& Gymnasium

Fruitlaan 3
4462 EP Goes

Adressenlijst

De school is wettelijk verplicht terughoudend te zijn met het verstrekken van adressen en telefoonnummers van medewerkers. De medewerkers zijn via de school bereikbaar, zij het niet altijd meteen. In dat geval wordt u teruggebeld. 

Een overzicht van functionarissen met e-mailadressen is te vinden op het leerling- en ouderportaal. Hieronder staan wel de gsm-nummers vermeld van de leden van het managementteam. 

Alleen in dringende gevallen kunt u buiten kantooruren gebruik maken van deze gsm-nummers. 

De raad van toezicht

  • Dhr. R.C.J. van Diest, voorzitter
  • Mw. V. Poppe, vicevoorzitter
  • Dhr. A. de Korte, lid
  • Dhr. J. van de Velde, lid
  • Dhr. D. Widdershoven, lid

U kunt contact opnemen via rvt@ostrealyceum.nl

Het managementteam en teamcoördinatoren

Centrale directie

Dhr. E. Boerhout
06 - 534 769 97
rector/bestuurder
Dhr. R. Schipperen
06 -
directielid


Teamleiding

Dhr. B.J. Bakker
06 - 442 193 64
teamleider basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg
Mw. I.P.J. van Meel
06 - 557 574 32
teamleider havo en atheneum en gymnasium, leerjaar 1, 2 en 3
Dhr. A.F.J. Kreeft
06 - 442 194 99
teamleider havo en atheneum en gymnasium
Dhr. F.M. van Lamoen
06 - 445 079 87
teamleider havo en atheneum en gymnasium
leerjaar 4, 5 en 6
Dhr. A. Veldboer
teamleider mavo a.i.


Teamcoördinatoren

Mw. M.G.M. Boereboom
teamcoördinator basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 1 en basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 2,3,4
Mw. P.W. Reintjes
teamcoördinator kaderberoepsgerichte- en gemengde leerweg leerjaar 1 en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 2,3,4
Dhr. R.F. Veldhuizen
teamcoördinator havo en atheneum en gymnasium leerjaar 3
Mw. J.C. Noom
teamcoördinator havo en atheneum en gymnasium leerjaar 1 en 2/ PO-VO coördinator
Dhr. P.S. Geschiere
teamcoördinator havo en atheneum en gymnasium leerjaar 5 en 6
Dhr. A.F. Honkoop
teamcoördinator havo en atheneum en gymnasium leerjaar 4