Financiën

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 

De school verzorgt regulier onderwijs, maar maakt zich tevens sterk voor verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten die primair ten doel hebben de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de leerling te bevorderen.

Elke afdeling en leerjaar heeft tal van activiteiten, zoals introductie, voorstellingen en excursies. Het Ostrea Lyceum stelt tevens een aantal diensten en artikelen ter beschikking, zoals o.a. de mediatheek, kluisje, het Ostrea sportshirt, verbruiksmaterialen en het tekenpakket.

De extra activiteiten, artikelen en diensten vallen niet onder de bekostiging die de school van de overheid ontvangt. Daarom vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage van € 60,- om de kosten van de extra activiteiten zoals introductieactiviteiten en voorstellingen te kunnen dekken. De reizen, excursies, activiteiten voor keuzevakken, artikelen en diensten worden apart in rekening gebracht.

In de eerste maanden van schooljaar 2021-2022 zullen er geen excursies plaatsvinden. Dat heeft twee redenen;

1. Het is nu lastig te beoordelen of na augustus 2021 het veilig is om excursies te organiseren in binnen- en buitenland.

2. De nieuwe wet met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage betekent dat minimaal 80% van de ouderbijdrage voldaan moet zijn. Dat vraagt extra inzet voor het organiseren van excursies.

In de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks aan de ouders wordt voorgelegd zijn de activiteiten, diensten en artikelen weergegeven. U kunt de modelovereenkomst raadplegen op de website van de school onder financiën.

Spaarregeling reizen 

In de bovenbouw wordt er een meerdaagse reis georganiseerd. Het is mogelijk om deel te nemen aan een spaarregeling zodat er per kwartaal een klein vast bedrag kan worden ingelegd om te sparen voor deze reis. Deze regeling is tijdelijk stopgezet vanwege onzekere reisadviezen van het RIVM en de nieuwe wet met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage. Het is nu nog niet duidelijk hoe en wanneer de buitenlandse excursies worden georganiseerd.

Schoolboeken

De studie- en werkboeken zijn gratis voor u als ouders. De school vraagt een borgsom van € 75,- voor het lenen van boeken en lesmaterialen om leerlingen te stimuleren zorgvuldig met de boeken om te gaan. Als de betreffende boeken niet, of beschadigd worden ingeleverd, ontvangen de ouders een nota. Na afloop van de schoolloopbaan wordt de borg teruggestort.

Stichting Leergeld 

De Stichting Leergeld heeft als doelstelling dat alle kinderen op school mee moeten kunnen doen. In steeds meer gezinnen is het moeilijk om de kinderen deel te laten nemen aan extra schoolactiviteiten, in dat geval kan Stichting Leergeld steun bieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@leergeldoosterschelderegio.nl of 06-38930371.

Sportklas 

Leerlingen die deel uit maken van de sportklas betalen een bijdrage van € 50,- ter dekking van een klein deel van de kosten. Dit heeft te maken met de extra sportlessen die op locaties buiten de school worden verzorgd, extra materialen die daarvoor nodig zijn en de inzet van gastdocenten.