Medewerkers

  Alle medewerkers van Ostrea Lyceum

Dhr. A.F. Honkoop
teamcoördinator havo leerjaar 3,4,5
Dhr. B.J. Bakker
06 - 442 193 64
teamleider basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg
Dhr. E. Boerhout
06 - 534 769 97
rector/bestuurder
Dhr. F. Zwart
06 - 578 719 85
teamleider atheneum gymnasium leerjaar 3,4,5,6
Dhr. F.M. van Lamoen
06 - 445 079 87
teamleider havo leerjaar 3,4,5
Dhr. J.F. de Visser
teamcoördinator atheneum en gymnasium leerjaar 3,4,5,6
Dhr. R. Schipperen
06 - 410 079 78
directielid a.i.
Dhr. R.F. Veldhuizen
teamcoördinator havo en atheneum en gymnasium leerjaar 1,2
Mw. I.P.J. van Meel
06 - 557 574 32
teamleider havo en atheneum en gymnasium leerjaar 1 en 2
Mw. J.C. Noom
teamcoördinator havo en atheneum en gymnasium leerjaar 1 en 2/ PO-VO coördinator
Mw. M.A.P.A. Esser
teamcoördinator mavo
Mw. M.G.M. Boereboom
teamcoördinator basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 1 en basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 2,3,4
Mw. P.W. Reintjes
teamcoördinator kaderberoepsgerichte- en gemengde leerweg leerjaar 1 en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 2,3,4
Mw. S.C. van Geffen-Visser
06 - 127 649 88
teamleider mavo