Medewerkers

  Alle medewerkers van Ostrea Lyceum

Dhr. A. Veldboer
teamleider mavo a.i.
Dhr. A.F. Honkoop
teamcoördinator havo en atheneum en gymnasium leerjaar 4
Dhr. A.F.J. Kreeft
06 - 442 194 99
teamleider havo en atheneum en gymnasium
Dhr. B.J. Bakker
06 - 442 193 64
teamleider basis- en kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg
Dhr. E. Boerhout
06 - 534 769 97
rector/bestuurder
Dhr. F.M. van Lamoen
06 - 445 079 87
teamleider havo en atheneum en gymnasium
leerjaar 4, 5 en 6
Dhr. P.S. Geschiere
teamcoördinator havo en atheneum en gymnasium leerjaar 5 en 6
Dhr. R. Schipperen
06 -
directielid
Dhr. R.F. Veldhuizen
teamcoördinator havo en atheneum en gymnasium leerjaar 3
M.A.P.A. Esser
teamcoördinator mavo
Mw. I.P.J. van Meel
06 - 557 574 32
teamleider havo en atheneum en gymnasium, leerjaar 1, 2 en 3
Mw. J.C. Noom
teamcoördinator havo en atheneum en gymnasium leerjaar 1 en 2/ PO-VO coördinator
Mw. M.G.M. Boereboom
teamcoördinator basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 1 en basisberoepsgerichte leerweg leerjaar 2,3,4
Mw. P.W. Reintjes
teamcoördinator kaderberoepsgerichte- en gemengde leerweg leerjaar 1 en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 2,3,4